فريدونكنار و فريدونكناري هاي مهاجر
     
 

 

تبیین پروفایل گردشگران نوروزی مازندران

 
۱۳۸۸/٤/٢۳

تبیین پروفایل گردشگران نوروزی مازندران

 

گردشگری داخلی بخش مهمی از مسافرت های ساکنان یک کشور را شامل می شود که دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوان اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی است.
    
    برای شناسایی این پیامدها مطالعه رفتار گردشگران در مقصد از اهمیت خاصی برخوردار است تا با مد نظر قرار دادن دیدگاه های گردشگران، به تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف امیدوار بود زیرا واکاوی دقیق رفتار و انگیزه های گردشگران قابلیت طراحی پیشنهادات و راه ارهای قابل اجرا را افزایش می دهد و متناسب با واقعیت های موجود به تصمیم گیری مدیران کمک می کند.
    
    این مقاله برگرفته از کاری پژوهشی است که با توزیع 100 پرسشنامه در سه نقطه از محور هراز در نوروز 86 اجرا شده است. با در نظر گرفتن اطلاعات به دست آمده در مقاله سعی شده است پروفایل مناسبی از گردشگران نوروزی استان طراحی شود.
    
    گرچه گردشگری بین المللی به دلیل ارز آوری اش مورد توجه فراوان کشورها قرار گرفته ولی این گردشگری داخلی است که از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که بسترهای لازم برای زیرساخت های مورد نیاز مقصد اعم از حمل و نقل، امکانات و تسهیلات را فراهم می کند و باعث تقویت غرور و همبستگی جامعه میزبان و افزایش آستانه تحمل آنان در برابر دیگر فرهنگ ها می شود و مهم تر آنکه آشنایی هرچه بیشتر آنها را با هویت های ملی شان موجب می شود.
    
    مطالعات بیشتر نشان می دهد بیشتر کشورهای صاحب نام در صنعت گردشگری ابتدا به گردشگری داخلی و در کنار آن به گردشگری بین المللی توجه کرده اند.
    
    طبق آمارهای سازمان جهانی جهانگردی80 تا 90 درصد کل مسافرت های دنیا را مسافرت‌های داخلی تشکیل می دهند و بیش از 70 درصد ظرفیت هتل ها را گردشگران داخلی پر می کنند.
    
    رونق و گسترش سفرهای داخلی (ایرانگردی) نقش بسیار مهم و تعیین کننده یی در برقراری تعادل تراز گردشگری ایران دارد. با توجه به تراز منفی گردشگری ایران هرگونه برنامه ریزی و اعمال مدیریتی، جهت توسعه ایرانگردی و ارتقای کمی و کیفی آن در وهله اول مستلزم شناخت صحیح از این باور رو به رشد است. در چند سال اخیر به سبب افزایش درآمد سرانه مردم و توسعه وسایل نقلیه میل به ایرانگردی نزد ایرانیان افزایش پیدا کرده است و در کنار آن به علت تعطیلات چندروزه ابتدای سال این تمایل در این برهه زمانی شدت بیشتری پیدا می کند. در بین استان های کشور: استان مازندران به علت دارا بودن مواهب طبیعی بسیار از جمله جنگل، دریا، کوه، مناظر طبیعی و آب و هوای مطلوب هرساله میزبان گردشگران داخلی بسیاری است و همواره جزء چند مقصد برتر در جذب گردشگران و مسافران داخلی به شمار می آید.
    
    شناسایی ویژگی ها و خواسته های اساسی این گردشگران می تواند به درک و شناخت هر چه بیشتر مدیران و برنامه ریزان استان از مشتریانش کمک کند تا مطابق نیاز ها به توسعه و تخصیص منابع و امکانات همت گمارند.
    
    پر واضح است با مدنظر قرار دادن نیاز ها و خواسته های گردشگران توسط مدیران و مسوولان مربوطه می توان به تقویت نقاط قوت و برطرف ساختن نقاط ضعف موجود در مقاصد گردشگری امیدوار بود.
    
    قلمرو زمانی و مکانی پژوهش
    
    قلمرو مکانی پژوهش سه نقطه از جاده هراز را شامل می شود که عبارتند از: رستوران شاندیز، نصرت، رستوران چهار فصل و پارک جنگلی میرزا کوچک خان. انتخاب جاده هراز به این دلیل صورت گرفته است که از سه محور ورودی به استان مازندران این جاده در وسط قرار گرفته و دسترسی مسافران به مرکز استان و از آنجا حرکت به شرق یا غرب استان آسان تر است. قلمرو زمانی پژوهش نیز 15 روز اول فروردین 86 را شامل می شود.
    
    جامعه و نمونه آماری
        جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه گردشگرانی است که در تعطیلات نوروزی سال 86 به استان مازندران سفر می کنند و نمونه آماری آن را گردشگرانی تشکیل می دهند که در روزهای 8 و 10 و 12 فروردین 86 در سه نقطه ذکرشده از محور هراز به پرسشنامه پاسخ داده اند.
    
    روش نمونه گیری و اندازه نمونه
        روش نمونه گیری در این پژوهش به دلیل انتخاب گردشگران حاضر در محل های ذکر شده در تاریخ های مشخص، به صورت نمونه گیری در دسترس است.
    
    در این روش از نمونه گیری به دلیل وجود محدودیت های زمانی و مکانی تعیین حجم نمونه از انعطاف بیشتری برخوردار است و پژوهشگر می تواند با در نظر گرفتن نوع روش تحقیق و سایر ویژگی های وابسته به آن عدد معقول و قابل قبولی را به عنوان حجم نمونه انتخاب کند. معمولاً در این گونه پژوهش ها حجم حداقل 100 نمونه را قابل قبول می دانند تا بتوان پاسخ ها و ویژگی های آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
    
    گردشگری داخلی
    
    در ادبیات گردشگری تعاریف بسیاری از گردشگری داخلی وجود دارد. پروفسور جعفری گردشگری داخلی را از شکل های غالب گردشگری می نامد و آن شامل افرادی است که از جاذبه های کشور خود بازدید می کنند. وی اشتغال زایی، درآمد و کسب مالیات برای دولت های محلی (استان ها و شهرستان ها) را ارمغان گردشگری داخلی می داند.
    
    استفان ویلیامز در تعریف خود افرادی را که حداقل 24 ساعت و حداکثر کمتر از یک سال برای اهداف مختلف از کشور خود بازدید کنند، گردشگر داخلی می نامد. در کاراکاس ونزوئلا (
IUOTO 1974) جهت استانداردسازی تعریف در سطح بین الملل، گردشگر داخلی را فردی معرفی می کنند که در کشور خود به محلی غیر از محل سکونتش مسافرت کرده و حداقل به مدت یک شب با هدفی غیر از کسب درآمد در آنجا اقامت داشته باشد. بهتیا (2000) با اشاره به این نکته که هنوز از گردشگری داخلی تعریف کامل و مورد قبولی برای همه کشورها وجود ندارد، سه عنصر محل سکونت، محل و موقعیت جغرافیایی مسافرت و مدت مسافرت را در تعریف گردشگری داخلی مهم می داند. در کنار این موارد وی مسافت و انگیزه سفر را نیز در تبیین گردشگری داخلی حائز اهمیت می داند. از نگاه وی برخی کشورها حداقل فاصله یی را که باید طی شود تا مسافرت در زمره گردشگری داخلی قلمداد شود 100-25 مایل (160-40 کیلومتر) می دانند. در رابطه با انگیزه سفر نیز وی گردشگر داخلی را دارای انگیزه های متعددی می داند، منتها مسافرت به منظور کسب منفعت و درآمد را در بازه تعریف خود نمی گنجاند.
    
    سینها (1997) به اثرات مثبت و منفی گردشگری داخلی اشاره دارد و از جمله مزایای اجتماعی آن را برخورد های فرهنگی، علمی و هنری جوامع با هم می داند.
    
    شرایط لازم برای مشتری در یک مقصد گردشگری، توانایی مدیران در شناسایی نیاز ها و خواسته های مشتریان شان است (رحمان،2004) با توجه به محیط در حال تغییر گردشگری، تبیین پروفایلی از عوامل غالب تشکیل دهنده رفتار گردشگران در یک مقصد، می تواند کمک بسیاری به مدیران تصمیم گیرنده کند تا رفتار گردشگران را به خوبی تحلیل و متناسب با آنها تصمیماتی بازارمحور اتخاذ کنند. جیم نوو(2008) پروفایل گردشگران را به دو گروه جمعیتی و رفتاری تقسیم می کند که متناسب با هدف مورد نظر می توانند تفاوت های بسیاری با هم داشته باشند. وی پروفایل رفتاری را اقدامات و اعمالی که حقیقتاً گردشگران انجام می دهند، تعریف می کند. در ادامه وی تهیه پروفایل رفتار گردشگران را برای مقاصدی که به حفظ و وفاداری مشتری و برآورد کردن ارزش ها و انتظاراتش علاقه مندند، ضروری می داند. در همین راستا موسسه تحقیقات گردشگری استرالیا (
TRA) هم پژوهشی در زمینه پروفایل گردشگران انجام داد که هدف آن را تهیه اطلاعات پایه و اساسی برای فعالان بخش گردشگری و شناخت عوامل کلیدی در رفتار گردشگران عنوان کرد. این موسسه به تفکیک کشور مبدا، برای گردشگران ورودی به استرالیا پروفایل جداگانه یی تهیه کرد که در آن به عوامل مهمی چون مدت اقامت، هزینه کردها، محل های بازدید، فعالیت های تفریحی و ... اشاره کرده است.
    
    از نمونه های دیگری که در ارتباط با تهیه پروفایل گردشگران در مقصد می توان به آن اشاره کرد، مقاله یی است که دمیر (20004) در آن به شرح پروفایل گردشگری ترکیه می پردازد و بر مباحث اقتصادی چون درآمد گردشگری و جایگاه گردشگری در اقتصاد ترکیه تاکید بیشتری دارد. نکته پایانی آنکه تبیین پروفایل گردشگران در یک مقصد می تواند شناسایی نیازهای واقعی گردشگران را تسهیل و شکاف موجود بین خدمات عرضه شده و خدمات مورد انتظار گردشگران را به هم نزدیک کند.
    
    استان مازندران و گردشگران نوروزی
        همگام با شروع فصل بهار ایرانگردی از تحرک و شتاب خاصی برخوردار می شود و بیشتر مردم سعی می کنند از تعطیلات نوروزی استفاده بهینه را برده و برنامه سفری را تنظیم کنند. خوشبختانه آمار گردشگران نوروزی در سال 86 بیش از 55 میلیون نفر سفر انجام شده که نسبت به سال گذشته 47 درصد رشد داشته است. استان مازندران نیز به دلیل آب و هوای دلپذیر بهاری و دارا بودن مواهب زیبای طبیعتی همچون کوه، جنگل و دریا هر ساله میزبان میلیون ها مسافر نوروزی است و از نظر جذب گردشگر در این ایام جزء چند استان برتر کشور به حساب می آید. چنانچه در ایام نوروز امسال بیش از دو میلیون و 800 هزار نفر از این استان بازدید کرده اند.
    
    تجزیه و تحلیل داده ها
        نمونه های جمع آوری شده این پژوهش شامل 100 خانواده یا گروه بوده است که در مجموع 594 نفر را شامل می شود (296 نفر مرد و 298 نفر زن). این کار پژوهشی در سه نقطه از محور هراز (جاده آمل- تهران) هنگام بازگشت مسافران نوروزی در تاریخ های هشتم، دهم و دوازدهم انجام گرفته است. در شناسایی مبداء حرکت گردشگران مشخص شده است حدود 86 درصد از گردشگران ورودی به استان را ساکنان تهران تشکیل می دهند. از آنجا که شهروندان تهرانی غالب گردشگران ورودی به استان را تشکیل می دهند لازم است که بیشتر با در نظر داشتن ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها به ساماندهی محصولات و خدمات گردشگری استان پرداخته شود.
    
    آموزش منابع انسانی شاغل در بنگاه ها و فعالیت های گردشگری استان نیز از جمله محور هایی است که می تواند بیشتر برنامه های آن با توجه به رفتار این گروه از گردشگران تدوین و تنظیم شود. در طراحی پروفایل رفتاری گردشگران نوروزی استان مازندران، شناسایی انگیزه های اصلی گردشگران از سفر نوروزی به استان دارای اهمیت بسیاری است.
    
    شناسایی انگیزه های اصلی گردشگران نوروزی برای مسافرت به استان مازندران
        انگیزه های مسافرت به مازندران: تفریحی 61 درصد، دیدار اقوام و آشنایان 2/19 درصد، جهت گذر و عبور 5/8 درصد، زیارتی 5 درصد، تجاری 5/3 درصد، سایر موارد 8/2 درصد. همان گونه که انتظار می رفت انگیزه اصلی بیشتر گردشگران استان را تفریح و گشت و گذار تشکیل می داد. انتخاب تفریحات و سرگرمی گردشگران رابطه مستقیمی با اقلیم و شرایط آب و هوایی مقصد دارد. از آنجا که شرایط آب و هوایی استان در اوایل بهار تفاوت های محسوسی با تابستان ها دارد، لذا لازم بود انواع فعالیت های تفریحی و مکان های مورد علاقه گردشگران در این ایام شناسایی شود تا در سال های آتی تمرکز امکانات و تسهیلات تفریحی و فضاهایی که برای گردشگران نوروزی از مطلوبیت بالایی برخوردار است، بیشتر شود.
    
    عمده فعالیت های تفریحی انجام شده گردشگران نوروزی 86
        پیاده روی در ساحل 63 درصد، گردش در جنگل 58 درصد، استفاده از پارک ها و سایر امکانات تفریحی 48 درصد، انجام فعالیت های ورزشی 17 درصد، شنا در دریا 9 درصد و استراحت 7 درصد.
    
    اولویت مسوولان و مدیران استان برای رسیدگی به فعالیت های تفریحی و توزیع آنها، باید در مناطق ساحلی صورت گیرد و در کنار آن نباید از برقراری امکانات و تسهیلات تفریحی مناسب در مناطق جنگلی و پارک ها غافل شد. تعیین متوسط مدت اقامت شبانه هر گردشگر، سرانه هزینه آنها و درصد استفاده گردشگران نوروزی از اماکن اقامتی استان دیگر اهداف پژوهش را شکل می دهند که نتایج آن در ذیل بررسی می شود:
    
    1- در مجموع مدت اقامت شبانه 100 خانوار یا گروه مورد سنجش، 453 شب بوده که متوسط مدت اقامت شبانه برای هر گروه 5/4 بوده است.
    
    2- این 100 خانوار یا گروه در مجموع 323میلیون ریال برای فعالیت های مختلف گردشگری (اقامت، مواد غذایی، سوغات، ورودیه ها و ...) در استان خرج کرده اند که سرانه برای هر فرد 544 هزار ریال است.
    
    3- محل اقامت گردشگران نوروزی نشان می دهد اقامت در خانه اقوام و آشنایان70/31 درصد، اقامت در ویلاهای شخصی 24 درصد بوده است.
    
    از اهداف اصلی توسعه گردشگری در مناطق مختلف، منافع اقتصادی است که این صنعت برای جامعه میزبان به همراه دارد. تعطیلات نوروزی، اوج تقاضا برای سفر به استان مازندران است که به اصطلاح اوج مسافرت به استان ها به شمار می آید. چنانچه مشاهده می شود هر گردشگر با 5/4 شب اقامت تنها 540 هزار ریال هزینه کرده است یعنی شبی 120 هزار ریال که رقم پایینی برای انجام فعالیت های اصلی گردشگری از جمله اقامت و خرید است. در جست وجوی یافتن علت این موضوع پس از تجزیه و تحلیل مشخص شده است حدود 60 درصد گردشگران مورد مطالعه یا دارای ویلای شخصی بوده اند، یا در خانه اقوام و آشنایان سکنی گزیدند یا شب را در چادرهایشان سپری کرده اند. با توجه به طبقات درآمدی گردشگران و فضای رقابتی هتل ها و سایر فعالان بخش اقامت در هر مقصدی، درصد هزینه ها به کل هزینه های سفر در مناطق مختلف جهان متفاوت است. برای نمونه هزینه اقامت در ایالات متحده امریکا حدود 23 درصد از کل هزینه های یک گردشگر را تشکیل می دهد. (فاستر، 2003) به نظر می رسد بالابردن نسبی هزینه های اقامتی در ایران یکی از دلایل گریز گردشگران داخلی به سوی جایگزین های ارزان تری چون اقامت در خانه اقوام و آشنایان یا استفاده از چادر است. از آن طرف هم 40 درصد باقیمانده گردشگران که از اماکن اقامتی استان استفاده کرده اند به طور متوسط بیش از 8/3 شب در اماکن اقامتی استان اقامت نداشته اند که این مورد نیز دلیلی بر پایین بودن خرج کردهای گردشگران در این بخش است. در خلال صحبت هایی که مسافران هنگام پر کردن پرسشنامه انجام داده اند یا در پرسشنامه قید می کردند به علت عدم نظارت بر قیمت و تبعیض قیمتی آشکار بین مسافران و مردم محلی، بسیاری از آنها که سفر به استان مازندران را تجربه کرده بودند مواد غذایی و حتی در برخی از موارد مواد خام اولیه را نیز از محل سکونت با خود می آوردند و تمایلی برای خرید در استان نداشته اند. از این رو مشخص شده است در این زمینه نیز فعالان گردشگری استان نتوانسته اند عملکرد چندان مطلوبی داشته باشند و این مورد نیز از جمله دلایل پایین بودن هزینه های هر گردشگر در استان است.
    
    از دیگر اهداف این پژوهش شناسایی نحوه پراکندگی جغرافیایی گردشگران نوروزی در سطح شهرهای استان مازندران است تا نشان دهد توجه و علاقه گردشگران در این ایام بیشتر معطوف به چه شهرهایی از استان است. به علت نزدیکی شهرهای استان مازندران به یکدیگر و برخوردار بودن هر یک از جاذبه های طبیعی تاریخی فراوان گردشگران برای عبور و اتراق هم که شده از اکثر این شهرها بازدید کرده اند لذا برای کسب داده های حقیقی تر در پرسشنامه تنها شهرهایی که مورد اقامت شبانه گردشگران قرار گرفته یا جزء مقصدهای اصلی آنها برای بازدید بوده اند مورد سوال قرار گرفتند. و جهت اطمینان بیشتر در صورت سوال نیز زیر کلمه اقامت و مقصدهای اصلی خط کشیده شد تا انحراف و اشتباهات به حداقل برسد.
    
    در بین شهرهای استان مازندران، شهرهای محمودآباد و بابلسر به ترتیب با 4/17 و 2/14 درصد بازدید کننده از کل گردشگران مورد مطالعه، دارای بیشترین بازدیدکننده و شهرهای علمده و گلوگاه با 5/0 درصد بازدیدکننده از جمله شهرهایی بودند که کمتر مورد اقبال گردشگران قرار گرفتند. با در نظر گرفتن این نکته که شهرستان نور تقریباً در مرکز به طول 300 کیلومتر استان قرار دارد جهت استخراج داده های ملموس تر و تحلیل راحت تر از پراکندگی گردشگران در سطح شهرهای استان مازندران، این شهر به عنوان مبنایی برای تقسیم بندی استان به دو بخش شرقی و غربی مورد استفاده قرار گرفت. شهرهای شرقی به تفکیک درصد پذیرش گردشگران مورد مطالعه عبارتند از: محمودآباد 4/17 درصد، بابلسر2/14 درصد، آمل 14 درصد،
فریدونکنار 5 درصد، بابل 5 درصد، ساری 3 درصد، قائمشهر یک درصد و گلوگاه 5/0 درصد.
    
    و درصد پذیرش شهرهای غربی عبارت است از:
        نور12 درصد، نوشهر 8 درصد، رویان 2/4 در صد، چالوس 4 درصد، کلاردشت 4/1 درصد، تنکابن 3 درصد، رامسر 2/2 درصد، عباس آباد 2 درصد، سلمان شهر 2 درصد، علمده 5 درصد، کجور 4/0 درصد.
    
    مقصد بیشتر گردشگران نوروزی را شهرهای شرقی استان تشکیل می دهند که می تواند برخاسته از دلایل بسیاری باشد که در ذیل به چند دلیل عمده اشاره می شود:
    1- حضور شهرهایی چون ساری، بابلسر و بهشهر در شرق استان که از گذشته دارای کاربری گردشگری بوده اند. این شهرها چه از لحاظ زیرساخت های فیزیکی و چه از لحاظ زیرساخت های فرهنگی کفه ترازوی گردشگری شرق استان را سنگین تر می کند.
    
    2- عبور دو محور (هراز و فیروزکوه) از سه محور ورودی به استان که از شهرهای شرقی می گذرند، در ورود بیشتر گردشگران و اقامت طولانی تر آنها در این شهرها موثر است. از این رو مشاهده می شود رابطه معنی داری بین جذب گردشگر در یک شهر با عبور محور ورودی استان از آن شهر وجود دارد.
    
    3- گردشگرانی که قصد سفر به مشهد مقدس را دارند معمولاً از شهرهای شرقی استان که در مسیر آنها قرار دارند دیدار و اقامت می کنند. این عامل نیز می تواند دلیلی بر بازدید بیشتر گردشگران از شهرهای شرقی استان تلقی شود.
    
    4- وجود شهرهای پرجمعیتی همچون ساری، آمل و بابل در بخش های شرقی استان می‌تواند عاملی برای افزایش درصد بازدید گردشگران
VFR از آشنایان و اقوام در این نقاط باشد.
    
    5- وجود بخش قابل توجهی از اقامتگاه های سازمانی در مناطق شهری و ساحلی شرق استان مازندران را نمی توان دلیل دیگری برای بازدید بیشتر گردشگران نوروزی از شهرهای شرقی استان برشمرد. در نتیجه انتخاب این اقامتگاه ها توسط کارکنان دولت و سازمان های بزرگ، آمار گردشگران در شهرهای شرقی نسبت به شهرهای غربی استان درصد بیشتری را نشان می دهد.
    
    با توجه به تحلیل های صورت گرفته لازم است ارگان هایی چون نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، هلال احمر، اورژانس، تعزیرات و... ضمن رسیدگی به کلیه شهرها و جاده های استان، توجه خاص خود را معطوف به شهر های شرقی استان کنند تا با تراکم گردشگران در این بخش امکان ارائه خدمات به گردشگران با سرعت عمل بیشتری صورت پذیرد و تجربه مطلوبی از سفر به استان در اذهان گردشگران شکل بگیرد. چنانچه در پاسخ به سوالات مطرح شده در مورد ارزیابی حضور خود در سفر نوروزی به استان مازندران، 16 درصد گردشگران گزینه عالی، 54 درصد گزینه خوب، 27 درصد گزینه متوسط و سه درصد ضعیف را به عنوان کیفیت تجربه گردشگری خود مورد اشاره قرار داده اند. اگرچه در این بخش 30 درصد از کل گردشگران مورد مطالعه کیفیت تجربه خود را متوسط یا ضعیف ذکر کرده اند ولی 2/98 درصد آنها تمایل دوباره خود را برای سفر به استان اعلام کرده اند و این می تواند نشان از قابلیت های بالای استان برای پذیرایی از این گردشگران در سال های آینده باشد و به پیش بینی مدیران در جهت تخمین گردشگران نوروزی سال های بعد کمک کند.
    
    از مهم ترین سوالات پرسشنامه طرح مشکلات عمده در سفر نوروزی به استان مازندران از نگاه گردشگران بود که باید با توجه به مشاهدات خود در سفر به ترتیب از شماره 1 تا 10 این مشکلات را اولویت بندی می کردند. شماره یک با نمره 10 دارای بیشترین اهمیت و شماره 10 با نمره یک دارای کمترین اهمیت در بین گزینه ها بود.
    
    10 مشکل انتخاب شده بر اساس نتایج تحقیق سال گذشته که در همین برهه از زمان توسط محقق انجام گرفته بود، در پرسشنامه گنجانده شد. در ضمن «سوال بازی» برای دیگر مشکلات مشاهده شده نیز مطرح شد تا جواب ها جامعیت خود را حفظ کنند و بیشتر گردشگران را پوشش دهند. در پاسخ به این سوال هر گردشگر می توانست چندین مشکل را مطرح و اولویت بندی کند.
    
    مشکلات و کمبودهای گردشگران 56 درصد بالابودن قیمت ها، 49 درصد کیفیت نامناسب جاده ها، 6/41 درصد وجود زباله و عدم نظافت ارزیابی شد.
    
    از نکات قابل توجهی که از مقایسه مشکلات و کمبودهای مطرح شده در تعطیلات نوروزی امسال با سال گذشته می توان به آن اشاره کرد قرار گیری چند مشکل مشترکی است که در یکی دو سال گردشگران آنها را به عنوان اصلی ترین مشکلات و کمبودهای سفر یاد کرده اند که عبارت اند از بالابودن قیمت ها در این ایام، کیفیت نامناسب جاده ها، وجود زباله ها و عدم نظارت، کمبود سرویس های بهداشتی، ترافیک و شلوغی ماشین ها و ضعف در آنتن دهی موبایل ها. این مشکلات گردشگران به استان مازندران است که از یک طرف نشان دهنده ریشه داشتن و گسترده بودن این مشکلات در این ایام است و از طرف دیگر عدم رسیدگی یا رسیدگی ناقص مدیران مربوطه را نشان می دهد. گرچه رفع کامل این مشکلات به برنامه ریزی دقیق بلندمدت نیاز دارد با این حال در بیشتر موارد می توان با انجام اقدامات کوتاه مدت به بهبود شرایط امیدوار بود چنان که با حضور موثر سازمان هلال احمر در مبادی ورودی استان مشکل اطلاع رسانی در مورد جاذبه ها و مناطق دیدنی استان که در سال های گذشته به آن اشاره کرده اند حضور موفق پلیس و نیروی انتظامی در کنترل جاده ها و برقراری امنیت بود که عموم گردشگران از این ارگان راضی بودند و تلاش آنها را قابل ستایش می دانستند. در کنار این مسائل تعداد زیادی از گردشگران مورد مطالعه از برخورد صمیمی و دوستانه ساکنان مناطق به نیکی یاد می کردند و از آنها خاطرات خوشی را به یاد داشتند.
    
    نتیجه گیری
        با تحلیل و تفسیر داده های پرسشنامه، اطلاعات با ارزشی از ویژگی های رفتاری گردشگران نوروزی در استان مازندران به دست آمده که به کمک آنها می توان پروفایلی از این گردشگران استخراج کرد. تهیه این پروفایل که از اهداف اصلی پژوهش بوده است می تواند شناسه بسیار مناسبی از الگوی رفتاری و مصرفی گردشگران نوروزی در استان باشد. با در نظر گرفتن پروفایل رفتاری گردشگران نوروزی، مدیران گردشگری استان می توانند شناخت مطلوبی از بازار داشته و با مد نظر قرار دادن آن به طراحی و عرضه خدمات گردشگری مشتری مدار اقدام کنند.

 

نویسنده گان: حمید ضرغام، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مسلم شجاعی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی

به نقل از: خبرگزاری میراث فرهنگی

 
  لینک دائم

فریدونکناری های‌ مهاجر

نویسندگان
فریدونکناری های‌ مهاجر


آرشیو وبلاگ
امرداد ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥


لینک دوستان
اخبار فریدونکنار وبلاگ حمید جمرک
اخبار مازندران
آنچه می شود و می توان نوشت-وبلاگ مهدي شيرافکن
بابل نت
برنج
پايگاه خبري ديلم نيوز
وب سايت بندر فريدونکنار
پسر تنها با يه قلب فرشته
تجارت محصولان سالم و ارگانیک-وب لاگ نبی نژاد کناری
تلاطم (عيسي خسروي)
حاج بصير
حاج مهدي، وبلاگ مهدي نصيري
حرف هايي براي نگفتن
خطه ي مبارک
دل نوشته های نبی نژاد کناری
دیاسپام-وبلاگ امین جماعتی
راست قامتان
روزنامه بشیر مازندران
روزنامه نگار فریدونکناری
اتاق اقتصاد-وبلاگ محمد میرانی کناری
سايت شهر الکترونيکي فريدونکنار
سايت فرمانداري بابلسر
سایت شخصی حسین ذکریایی
سایت شعبان آزادی کناری، مترجم و خبرنگار آزاد
شركت تعاوني خدمات اطلاع رساني پايا گستر
شركت تعاوني مرزنشينان فريدونكنار
شركت فناوري اطلاعات پاسارگاد
شرکت گوهر سبزه زار فروشنده برنج محلی فریدونکنار
شمال نیوز
عاشق تر از هميشه، وب لاگ محسن خبازي كناري
عشق من، ازباران
عطش-وبلاگ علي اصغر حسين زاده فر
فريدونكنار
فريدونكنار عيسي (ميثم) خسروي
فريدونکنار و فریدونکناری های مهاجر
فریدونکنار با همه جوانان هنرمند-وبلاگ عباس مهربان
فریدونکنار خطه مبارک
فریدونکنار سیتی-وبلاگ روح الله حسن زاده
فریدونکنار شهر مروارید سیاه - درنای سفید و طلای زنده (علي اصغر حسين زاده فر)
کشتی، هنر پارسیان
کلوب دختر و پسراي فريدونکنار و بابلسر
مازند نومه
مجتمع آموزشی پردیسان فریدونکنار
مجمع اسلامی شمیم اهل بیت
مجمع مازندراني هاي مقيم مركز
مرکز آموزشی استثنایی 15 خرداد فریدونکنار
مهاجرت نيروي كار به خارج از كشور
مهد و پژوهش های علمی قرآن کریم حضرت فاطمه زهرا
نماشون-وبلاگ دیگر مرتضی نبی نژاد کناری
هشت وادي ايثار
هنرمندان ماندگار زمین و شهر ما فریدونکنار-وبلاگ دوم عباس مهربان
وب لاگ طبیعت فریدونکنار, رضا قلی نژاد
وب لاگ مهدي قجري
وبلاگ حاج حسين بصير ذكريايي
وبلاگ خلیل سمائی
عکس و عکاسي-وبلاگ مجید واحدی سوته ای
وبلاگ محمد حسين نانوا كناري
وبلاگ محمدعلي رضازاده شاعر
وبلاگ هیئت پیروان ولایت
يادداشت هاي من-نخستين وبلاگ يك فريدونكناري
وبلاگ روستاي کوچک بيشه محله
وبلاگ وبسايت شهر فريدونکنار
وبلاگ انجمن توسعه و پيشرفت فريدونکنار
سایت هیئت کربلایی های شهرستان فریدونکنار
وبلاگ تیسابه لینگ
وبلاگ هنرستان کار دانش شهید نریمانی
رو به شادي-وب سايت شخصي محمد رضا بحرگرد نيکو
روزنوشت هاي هادي شيرزاد
کافي نت کام تل
وبلاگ درمانگاه شهداء فریدونکنار
دومین نمایشگاه عکس سوگواری عاشورا شهرستان فریدونکنار
وبلاگ لنگرگاه
تشکل دانشجویی منطقه ولی عصر
سایت شهرداری فریدونکنار
وبلاگ ادب فارسی خانم کبیری کناری
سایت موسسه فرهنگی و هنری (ترجمه) مهر ویدا
وبلاگ دوما
وبلاگ سید عارفان
وبلاگ ازباران
وبلاگ جابلو، زکریا سمائی جابلو
وبلاگ تیک تاک های مهربانی، مرتضی حسینی

وبلاگ فارسی
تودی لینک

feed