فريدونكنار و فريدونكناري هاي مهاجر
     
 

 

مناطق حفاظت شده و تحت نظارت مازندران

 
۱۳۸٥/۸/٢٩

مناطق حفاظت شده و تحت نظارت مازندران

 

1)  پارك ملي: مناطق بكر و نمونه هاي بر جسته از مظاهر طبيعي كه با هدف استفاده عملي و آموزش ايجاد مي گردند و هر گونه بهره برداري و دخالت در آن ممنوع است در مازندران، مناطق گلستانك و ميانكاله پيشنهاد شده اند.


2) پناهگاه حيات وحش: محدوده اي از منابع و زيستگاههاي طبيعي نمونه و با هدف حفظ و احياء نسل گونه هاي گياهي و جانوري نادر و در معرض خطر انقراض را پناهگاه حيات وحش گويند.

ميانكاله (بهشهر)، سمسكنده، دشت ناز دودانگه و چهار دانگه (ساري)، فريدونكنار (بابلسر) مناطق پناهگاه حيات وحش مازندران هستند.


3) مناطق حفاظت شده: محدوده اي از عرصه هاي منابع طبيعي كه به لحاظ ضرورت حفظ و تكثير نسل جانوران و احياء آن ضمن رعايت حقوق و بهره برداري جوامع محلي ايجاد گرديده اند.منطقه حفاظت شده البرز مركزي شمالي در مازندران قرار دارد.


4) مناطق پشتوانه و شكار ممنوع: مناطق بمنظور حفظ جمعيت حيات وحش در كانون هاي زيستي پشتوانه تيراندازي ممنوع هزارجريب، لفور (سوادكوه)، سياه بيشه رزن(آمل)، دوهزار و سه هزار (تنكابن)، كياسر (ساري)، مازي بن و سي بن(رامسر) و منطقه شكار ممنوع فريدونكنار(بابلسر) در مازندران قرار دارد.


5)


اثرهاي طبيعي ملي استان مازندران :


v اثر طبيعي ملي دماوند:

 مرتفع ترين قله كشور و بام ايران، نمادي از استقامت و پايداري ايرانيان اين منطقه در شهرستان آمل و منتهي اليه شمال تهران، به صورت مرتفع ترين مناطق كوهستاني كشور (بالاتر از 4500متر) با ويژگيهاي منحصر بفرد و يخچالهاي دائمي نيز به عنوان اثر ملي به ثبت رسيده است.


v اثر طبيعي ملي خشكه داران:
اين منطقه با مساحت 264 هكتار در شرق عباس آباد تنكابن واقع شده و به صورت توده بازمانده اكو سيستم هاي جنگل هاي جلگه اي خزر است كه گونه هاي شاخص آن توسكاي قشلاقي بلوط، انجيلي و آزاد مي باشند. موزه تاريخ طبيعي با بيش از 90 گونه جانوري منحصر به فرد و به منظور استفاده علمي و آموزشي بازديد كنندگان در محدوده اين پارك ايجاد گرديده است.


پناهگاههاي حيات وحش مازندران:
v پناهگاه حيات وحش ميانكاله :

 با وسعت 66800 هكتار در 12 كيلومتري شمال شهرستان بهشهر بعنوان مهمترين تالاب بين المللي كشور محسوب و از ذخيره گاههاي زيست كره زمين نيز به شمار مي رود. از دو اكوسيستم بارز تالاب ميانكاله و خليج گرگان و شبه جزيره تشكيل شده و يكي از زيستگاههاي مهم و با ارزش پرندگان مهاجر آبزي و خشكزي مي باشد. در گذشته اي نه چندان دور، زيست پستانداران شاخصي چون مرال، پلنگ، گرگ و يوزپلنگ در آن گزارش شده است. ليكن امروزه بيشتر به عنوان زيستگاه زمستان گذراني پرندگان مهاجر و گونه هاي شاخص و در معرض خطر انقراض چون : گيلانشاه خالدار، پليكان، اردك سرسفيد، انواع قو و فلامينگو، اين منطقه حائز اهميت و مورد توجه قرار گرفته است.


v پناهگاه حيات وحش سمسكنده و دشت ناز :

 اين مناطق به صورت دو منطقه جداگانه و با مساحت 990 هكتار و 55 هكتار واقع در حومه شهرستان ساري و مديريت يكپارچه به صورت اراضي جنگلي مناطق جلگه اي خزري با گونه هاي شاخص بلوط، انجيلي، آزاد، توسكا مي باشد و به عنوان زيستگاه و محل تكثير گوزن زرد ايراني مورد استفادهاست، كه و دهها راس گوزن زرد پس از تكثير و پرورش در پناهگاه به زيستگاهي اصلي گونه در دزوكرخه و ديگر زيستگاهها انتقال و رها سازي شده اند.


v پناهگاه حيات وحش دودانگه و چهاردانگه:

 اين پناهگاه با مساحتي حدود 15200 هكتار در 90 كيلومتري ارتفاعات جنوبي شهرستان ساري واقع شده و زيستگاهي منحصر به فرد براي پستانداران خاص جنگل هاي هيركاني چون مرال، شوكا، گراز، گربه جنگلي، گرگ و روباه مي باشد. در نواحي صخره اي اين پناهگاه نيز گونه هايي نظير كل و بز و پلنگ وجود دارند.


v پناهگاه حيات وحش فريدونكنار:

 اين پناهگاهها با مساحت تقريبي 90 هكتار در 5 كيلومتري جنوب شرقي فريدونكنار واقع شده و به صورت تالابي با موجودات و گياهان آبزي متنوع و زيستگاهي مناسب براي پرندگان مهاجر آبزي و به ويژه گونه نادر درناي سيبري كه تنها چند قطعه از آنها در محدوده آن زمستان گذراني مي كند.


منطقه حفاظت شده مازندران:
v منطقه حفاظت شده البرز مركزي شمالي :

 اين منطقه با مساحت 000/292 هكتار در محدوده شهرستان هاي نوشهر و چالوس و نور به صورت منطقه اي جنگلي و مرتعي و همچنين ارتفاعات كوهستاني و به منظور حفاظت از گونه هاي نادر و در معرض خطر انقراض گياهي و جانوري چون شمشاد، سرخدار و گوزن، مرال و شوكا به عنوان منطقه حفاظت شده تعيين و مورد حفاظت قرار گرفت. قوچ و ميش و كل و بز نيز از ديگر حيات وحش نواحي مرتفع و صخره اي آن به شمار مي روند.


v مناطق حفاظت شده جنگلي ده درصد
“مناطق حفاظت شده بمنظور حفظ عرصه و توده هاي جنگلي و مناطق پشتوانه شامل:
منطقه جنگلي آبشار، اسا، خيبوس و انجيل سي و شش رودبار سوادكوه، بولا در ساري، هزار جريب در بهشهر، لسي كوه و سياه بيشه در آمل، واز و لاويج نور چهار باغ چالوس و بلس كوه در تنكابن مي شود.

 

منبع:

http://www.ostan-mz.ir/ostandari/o-manategh.aspx

 

v اثر طبيعي ملي قلل سه گانه علم كوه، تخت سليمان، سياه كوه 
نواحي مرتفع كوهستاني و قلل مرتفع و صخره اي علم كوه بويژه ديواره بلند آن با چشم اندازي بي ديل و گونه هاي گياهي و جانوري در منطقه كلاردشت و چالوس با مساحت 4225هكتار از ديگر مناطق ثبت شده بعنوان اثر طبيعي ملي كشور مي باشد.

 اثر طبيعي ملي: پديده نمونه و نادر گياهي، جانوري و مناظر بي نظير و يادمانهاي تاريخي شامل اثر طبيعي ملي خشكه داران، اثر طبيعي ملي قلل سه گانه علم كوه، تخت سليمان، سياه كوه و همچنين اثر طبيعي ملي قله دماوند مي باشد.
زيستگاهها بعنوان بستر حيات و گونه هاي گياهي و جانوري آن بعنوان ذخاير ژنتيكي و منابع تأ مين نيازهاي بشر به شمار رفته تخريب و نابودي آنها ادامه حيات و بقاء انسان را مورد تهديد قرار خواهد داد و از اينرو مناطق وحش _ اثر طبيعي و ملي … به منظور حفظ تنوع زيستي و طبيعت براي نسل آينده اختصاص و مورد حفاظت قرار مي گيرند.

 
  لینک دائم

فریدونکناری های‌ مهاجر

نویسندگان
فریدونکناری های‌ مهاجر


آرشیو وبلاگ
امرداد ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥


لینک دوستان
اخبار فریدونکنار وبلاگ حمید جمرک
اخبار مازندران
آنچه می شود و می توان نوشت-وبلاگ مهدي شيرافکن
بابل نت
برنج
پايگاه خبري ديلم نيوز
وب سايت بندر فريدونکنار
پسر تنها با يه قلب فرشته
تجارت محصولان سالم و ارگانیک-وب لاگ نبی نژاد کناری
تلاطم (عيسي خسروي)
حاج بصير
حاج مهدي، وبلاگ مهدي نصيري
حرف هايي براي نگفتن
خطه ي مبارک
دل نوشته های نبی نژاد کناری
دیاسپام-وبلاگ امین جماعتی
راست قامتان
روزنامه بشیر مازندران
روزنامه نگار فریدونکناری
اتاق اقتصاد-وبلاگ محمد میرانی کناری
سايت شهر الکترونيکي فريدونکنار
سايت فرمانداري بابلسر
سایت شخصی حسین ذکریایی
سایت شعبان آزادی کناری، مترجم و خبرنگار آزاد
شركت تعاوني خدمات اطلاع رساني پايا گستر
شركت تعاوني مرزنشينان فريدونكنار
شركت فناوري اطلاعات پاسارگاد
شرکت گوهر سبزه زار فروشنده برنج محلی فریدونکنار
شمال نیوز
عاشق تر از هميشه، وب لاگ محسن خبازي كناري
عشق من، ازباران
عطش-وبلاگ علي اصغر حسين زاده فر
فريدونكنار
فريدونكنار عيسي (ميثم) خسروي
فريدونکنار و فریدونکناری های مهاجر
فریدونکنار با همه جوانان هنرمند-وبلاگ عباس مهربان
فریدونکنار خطه مبارک
فریدونکنار سیتی-وبلاگ روح الله حسن زاده
فریدونکنار شهر مروارید سیاه - درنای سفید و طلای زنده (علي اصغر حسين زاده فر)
کشتی، هنر پارسیان
کلوب دختر و پسراي فريدونکنار و بابلسر
مازند نومه
مجتمع آموزشی پردیسان فریدونکنار
مجمع اسلامی شمیم اهل بیت
مجمع مازندراني هاي مقيم مركز
مرکز آموزشی استثنایی 15 خرداد فریدونکنار
مهاجرت نيروي كار به خارج از كشور
مهد و پژوهش های علمی قرآن کریم حضرت فاطمه زهرا
نماشون-وبلاگ دیگر مرتضی نبی نژاد کناری
هشت وادي ايثار
هنرمندان ماندگار زمین و شهر ما فریدونکنار-وبلاگ دوم عباس مهربان
وب لاگ طبیعت فریدونکنار, رضا قلی نژاد
وب لاگ مهدي قجري
وبلاگ حاج حسين بصير ذكريايي
وبلاگ خلیل سمائی
عکس و عکاسي-وبلاگ مجید واحدی سوته ای
وبلاگ محمد حسين نانوا كناري
وبلاگ محمدعلي رضازاده شاعر
وبلاگ هیئت پیروان ولایت
يادداشت هاي من-نخستين وبلاگ يك فريدونكناري
وبلاگ روستاي کوچک بيشه محله
وبلاگ وبسايت شهر فريدونکنار
وبلاگ انجمن توسعه و پيشرفت فريدونکنار
سایت هیئت کربلایی های شهرستان فریدونکنار
وبلاگ تیسابه لینگ
وبلاگ هنرستان کار دانش شهید نریمانی
رو به شادي-وب سايت شخصي محمد رضا بحرگرد نيکو
روزنوشت هاي هادي شيرزاد
کافي نت کام تل
وبلاگ درمانگاه شهداء فریدونکنار
دومین نمایشگاه عکس سوگواری عاشورا شهرستان فریدونکنار
وبلاگ لنگرگاه
تشکل دانشجویی منطقه ولی عصر
سایت شهرداری فریدونکنار
وبلاگ ادب فارسی خانم کبیری کناری
سایت موسسه فرهنگی و هنری (ترجمه) مهر ویدا
وبلاگ دوما
وبلاگ سید عارفان
وبلاگ ازباران
وبلاگ جابلو، زکریا سمائی جابلو
وبلاگ تیک تاک های مهربانی، مرتضی حسینی

وبلاگ فارسی
تودی لینک

feed